Fund Account (Pre-fund)

  1. Mag login sa MyWeps app, buksan ang side menu at i-tap ang Fund Account.
  2. Step 1: Mag deposit sa kahit na anong MyWeps registered bank account.(contact MW Agent Care para sa listahan ng banks)
  3. Kuhanan ng picture ang iyong deposit slip.
  4. Ipadala ang picture via E-mail sa [email protected]
  5. Maari ring tumawag sa MyWeps hotline upang i-check kung natanggap na ang iyong fund deposit at kung credited na ang pondo sa iyong account.

Back to FAQs