Activation of Agent

PRE-ACTIVATED AGENTS (via batch activation)

 1. Ang Agent ay makatatanggap ng SMS o E-Mail activation confirmation kasama ang kaniyang Username at Password.
 2. Idownload ang MyWeps App sa Google Play(Android) o sa App Store(Apple).
 3. Gamitin ang Username at Password na iyong natanggap mula sa SMS o E-Mail activation confirmation upang makapag login sa MyWeps App.
 4. kumpletuhin ang Know Your Agent form upang makapag pre-fund ng MyWeps account at makapag transact.

INDIVIDUAL ACTIVATION

  A. Online activation (Maximum of 2 days processing)


 1. Mag log-on sa www.myweps.com.ph/regsiter at kumpletuhin ang Know Your Agent form upang ma-activate at makapag pre-fund ng MyWeps account.
 2. Mga requirements na kailangang i-submit at i-upload sa Know Your Agent Form:
  1. One valid government ID
  2. Picture na hawak mo ang government ID na iyong in-upload.
  3. Malinaw na scanned copy o Picture ng proof of deposit of payment para sa Php 200 processing fee.
  4. (Optional) Kung ikaw ay nag-deposito na para sa pre-funding, maari na ring iupload ang proof of deposit for pre-funded amount.
 3. Kapag approved na ang activation, makatatanggap ng SMS o E-Mail confirmation kasama ang kaniyang Username at Password.
 4. Idownload ang MyWeps App sa Google Play(Android) o sa App Store(Apple).
 5. Gamitin ang Username at Password na iyong natanggap mula sa SMS o E-Mail activation confirmation upang makapag login sa MyWeps App.

  B. Over-the-counter activation (Maximum of 1 day processing)


 1. Pumunta sa kahit na anong MyWeps branch or accredited network-partner centers.
 2. Kumpletuhin ang Know Your Agent form at i-submit ang mga requirements.
 3. Mga requirements na kailangang i-submit at i-upload sa Know Your Agent Form:
  1. One valid government ID
  2. Picture na hawak mo ang government ID na iyong in-upload.
  3. Malinaw na scanned copy o Picture ng proof of deposit of payment para sa Php 200 processing fee.
  4. (Optional) Kung ikaw ay nag-deposito na para sa pre-funding, maari na ring iupload ang proof of deposit for pre-funded amount.
 4. Matapos mai-proseso ng MyWeps activation personnel ang mga impormasyon, mahalagang kuhanin muli ang iyong accomplished Know Your Agent form at itago ito.
 5. Kapag approved na ang activation, makatatanggap ng SMS o E-Mail confirmation kasama ang kaniyang Username at Password.
 6. Idownload ang MyWeps App sa Google Play(Android) o sa App Store(Apple).
 7. Gamitin ang Username at Password na iyong natanggap mula sa SMS o E-Mail activation confirmation upang makapag login sa MyWeps App.

Back to FAQs